Välkommen till

SD Vadstena

Det här tycker vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete. Politiska förslag ska vara genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk.

Vår vision för Vadstena kommun är ett samhälle baserat på social och kulturell sammanhållning samt ekonomisk hållbarhet. Ett Vadstena som åskådliggör vår anrika och unika historia som har bidragit till den välfärd vi tar för given i dag
Ett samhälle som utvecklats på ett försiktigt och ansvarsfullt vis och där den största delen av medborgarna har en rik fritid, god hälsa, arbetar heltid och bidrar till det gemensamma. Ett samhälle med varierande boende och ägandeformer.
Det är ett Vadstena som präglas av tillit till varandra och där trygghet råder på gator och torg dygnets alla timmar,
Ett öppet, demokratiskt och jämställt Vadstena där alla medborgare har samma möjligheter, rättigheter men också skyldigheter.

Vi vill ha en välfärd värd namnet

Vi tycker att svensk välfärd ska prioritera svenska medborgare. Sjukvården ska vara tillgänglig i hela vårt land, oavsett plånbokens storlek. Vi vill ge vårdpersonal en förbättrad arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och en bra lönenivå. Vi vill ha en skola som prioriterar kunskap och ordning, där både lärare och elever trivs och kan prestera. I vårt Sverige får äldre en pension som det på riktigt går att leva på.

Vi vill ha en seriös migrationspolitik

Sverige behöver en trygg och skyddad gräns för att hålla organiserad brottslighet, människohandel och terrorism borta. Vi välkomnar den som bidrar till vårt samhälle, som följer våra lagar och respekterar våra seder. Den som däremot kommer hit och utnyttjar våra system, begår brott eller utsätter våra medborgare för fara är inte välkommen. Vi tycker att Sverige ska hjälpa människor i nöd, och det ska göras där nöden är som störst. Vi vill stoppa asylmottagandet i Sverige och i stället satsa på riktig flyktinghjälp. Vi vill möjliggöra för fler att återvända till sina hemländer.

Vi vill ha ett land som håller samman

Vi tycker att rättigheter ska kopplas samman med skyldigheter, att man först gör sin plikt och sedan kräver sin rätt. Vi vill ha ett Sverige där vi tillsammans gläds åt framgångar och hjälps åt vid motgångar. Vi kommer aldrig ge utrymme åt islamism eller annan extremism, här ska demokrati och jämställdhet råda. I vårt Sverige är vi stolta över vår kultur och våra traditioner. Vi värdesätter och vill vårda det vi ärvt från tidigare generationer.

Vi vill ha ett tryggt samhälle

Vi tycker att grova brott ska ge hårda straff och att utländska medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas. Vi tycker också att samhällsresurser i första hand ska läggas på brottsoffren och inte på brottslingarna. I vårt Sverige sitter grovt kriminella inlåsta, istället för att skötsamma medborgare ska behöva låsa in sig för att känna trygghet. Vi vill satsa på de män och kvinnor som arbetar som poliser och ge dem det stöd, den uppskattning och den lön de förtjänar.

Aktuellt

Engagemang

Tiden går snabbt och vi närmar oss ännu en valrörelse. Det kommer att krävas både engagemang och arbete om vi ska kunna växa ytterligare här i Vadstena. Vår lokala SD-förening skulle må bra av att bli större. Skulle du vilja bli en i laget, kandidera, stötta, hjälpa till eller komma med förslag så kontakta oss […]

läs mer

Förslag lämnat till kommunledningen angående hemkörning av böcker och livsmedel

Ett flertal kommuner har i dagsläget tecknat avtal med sina lokala livsmedelsbutiker där kommunen åtagit sig att distribuera matvaror hem till riskgrupper och 70 plus medborgare. Vi har uppmärksammat KSO Peter Karlsson samt kommundirektör Madeleine Andersson på den här lösningen redan i slutet av mars månad. I lördagens tidning går att läsa att kommunen tycker […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Östergötland